Списък на административните услуги предлагани от Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Издаване на удостоверение за паднала градушка/проливен дъжд/мълния

Издаване на справка за градобитността в определени райони в България

Предоставяне на достъп до обществена информация

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) бланка

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) бланка

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ