Сигнали за корупция


      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

      Във връзка с изпълнение на Гражданската конвенция ратифицирана със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 10 май 2000г.- ДВ, бр . 42 от 23 май 2000г. Ви представяме актуален адрес, чрез който можете да се свържете с нас.

      С попълването на формата за контакт по-долу, всеки посетител на сайта може да подаде информация за конкретни случаи на корупция или следствия от такива действия, злоупотреба с власт, лошо управление на държавно имущество и други нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, засягащи държавни или обществени интереси в системата на ИА”Борба с градушките”.

      Сигнали за корупция може да подавате и на e-mail: anticorruption@iabg.government.bg или като попълните и изпратите формата по-долу.

      Не се разглеждат анонимни сигнали.

Вътрешни правила за приемане, регистриране и движение на сигнали за корупция 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН


 

Име, фамилия :
*
И-мейл :
*
Телефон :
*
Съобщение :
*
Код :
*