Образуване на градушка

Cumulonimbus Градушката е твърд валеж, който се формира от мощни купесто-дъждовни облаци (Cumulonimbus).

 


Купесто-дъждовни облаци Мощните купесто-дъждовни облаци се състоят от водни капки (при температури по-ниски от 0°С водните капки могат да бъдат в термодинамично неустойчиво преохладено състояние) и ледени кристали. Тези облаци в средните географски ширини могат да достигнат до 16-17 км височина. Във вертикалното им развитие се отделят 3 слоя: топъл – слой с температура по-висока от 0°C, където има само водни капки; преохладен, смесен – слой с температура по-ниска от 0°С, където има водни капки и ледени кристали, като при температури по-ниски от –20°С количеството на водните капки значително намалява за сметка на кристалите; облачна наковалня – слой с температури по-ниски от –40°С, където има само ледени кристали.

За повече информация:
• Severe Storms: online meteorology guide
• Thunderstorms


Thunderstorms За образуването на градов валеж е необходимо:
• достатъчно количество преохладена течна вода в облака
• градови зародиши - замръзнали малки дъждовни капки или крехки ледени частици, известни като grauple, които са конгломерати от кристалчета.
• силни възходящи потоци

Образуването и нарастването на градовите зърна става в преохладената част на облака. Поради различното налягане на наситените пари върху водна и ледена повърхност, капките се изпаряват, а получената пара се отлага върху ледените кристали, при което те нарастват по-бързо от водните капчици (процес на Бержерон-Финдайзен). Понататъшното нарастване на ледените кристали до градови зърна е в резултат на сблъскване и сливане на ледените частици с капките в облака. Силните възходящи потоци осигуряват дълго време на престой на ледените зърна в облака, което води до нарaстването им до големи размери. Когато станат достатъчно големи, преодоляват възходящите потоци и падат към земята. В слоя с температура по-голяма от 0°С, ледените зърна започват да се топят, но не успяват напълно и достигат до земята под формата на градушка.

За повече информация:
• Hail Basics
• Hail - wikipedia
• Hail Formation