Контакти

Адрес:
1606 гр.София
бул.Христо Ботев №17 ет.6

тел.: +359 2 9152 951

факс: +359 2 951 65 97

e-mail: agencyattiabg.government.bg

Работно време: Всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

 

Форма за контакт
:
*
:
*
:
*
:
*
:
* Код 


Изпълнителна Агенция „Борба с градушките”
Адрес: гр.София, бул. „Христо Ботев” №17, ет.6
Тел. - 02 915 29 51
Факс - 02 951 65 97
e-mail: agencyattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”  Пазарджик област
  Команден пункт с.Гелеменово
  Тел. - 034 446880, 0884 701 016
  Факс – 034 446876
  e-mail: kp.glmattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”  Пловдив област
Офис  гр. Пловдив,                                                    
Адрес: гр.Пловдив, ул. „Поп Богомил” №31
Тел. - 032 637445
Факс - 032 637445
e-mail: plovdivattweathermod-bg.eu

  Команден пункт  с. Голям  Чардак – Тел. - 032 637496, 0887 693 683
  Факс – 032 637416
  e-mail: kp.gcdattweathermod-bg.eu
  Команден пункт с. Поповица – Тел. - 03110 2225, 0884 701 044
  Факс – 032 637427
  e-mail: kp.ppvattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Стара Загора област
  Команден пункт с. Петрово
  Тел. - 0417 93002, 0884 701 155
  Факс – 0417 93003
  email: kp.ptrattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Сливен област
  Команден пункт с.Старо село
  Тел. - 044 666972, +359 884 701 140
  Факс – 044 666392
  e-mail: kp.stsattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”  Видин област
Офис гр. Видин
Адрес: гр. Видин, ул. „Рибарска” №12, ет.3, ст.32
Тел. - 094 600019
e-mail: vidinattweathermod-bg.eu

  Команден пункт гр. Грамада – Тел. - 094 604592, 0887 693 593
  Факс – 094 604593
  e-mail: kp.grdattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Монтана област  
Офис гр.Монтана
Адрес: гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” №37
Тел. – 096301198
e-mail: montanaattweathermod-bg.eu

  Команден пункт с. Долно Церовене – тел. - 096 304334, 0888 446 806
  Факс – 096 304332
  e-mail: kp.dcrattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Враца област
  Команден пункт с.Бърдарски геран
  Тел. - 0915 81003, 0884 701 047
  Факс – 0915 81002
  e-mail: kp.brdattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките” Плевен област
  Команден пункт гр. Долни Дъбник
  Тел. -  064 610927, 0884 701 117
  Факс –  064 610929
  e-mail: kp.ddbattweathermod-bg.eu

Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Тъжа, област Стара Загора
Адрес: с. Тъжа, ул. "Марко Чернев" № 3
Тел. - 0882 291 140
e-mail: kp.tjaattweathermod-bg.eu

Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Хасково, област Хасково
Адрес: гр. Хасково, бул. "Освобождение" № 57
Тел. - 0884 701 151
e-mail: kp.hskattweathermod-bg.eu