Контакти

Адрес:
1606 гр.София
бул.Христо Ботев №17 ет.6

тел.: +359 2 9152 951

e-mail: agencyattiabg.government.bg

Работно време: Всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

 

Форма за контакт
:
*
:
*
:
*
:
*
:
* Код 


Изпълнителна Агенция „Борба с градушките”

Изпълнителен директор
инж. Валери Ценов
Тел: 029152952
Ел. поща: agencyattweathermod-bg.eu

Главен секретар
Симеон Главчев
Тел: 029152999
Ел. поща: sglavchevattweathermod-bg.eu

Дирекция
"Финансови, административни и правни дейности"
Елза Цанева-Атанасова - директор
Тел: 029152998
Ел. поща: eatanasova@weathermod-bg.eu

Отдел
"Административно, правно обслужване и
финансово-стопански дейности"
Калин Димитров - началник на отдел
Тел: 029152949
Ел. поща: kdimitrov@weathermod-bg.eu

Отдел
"Регионално административно и финансово обслужване"

Галя Гергова - началник на отдел
Тел:029152995
Ел. поща: ggergova@weathermod-bg.eu

Главна дирекция
„Технически и оперативни дейности“
Цветелина Димитрова – главен директор
Тел: 029152977
Ел. поща: tsdimitrovaattweathermod-bg.eu

Отдел "Оперативна дейности"
Стефан Георгиев - началник на отдел
Тел: 029152970
Ел. поща: sgeorgiev@weathermod-bg.eu

Отдел "Технически дейности"
Цонко Тимнев - началник на отдел
Тел: 029152959
Ел. поща: tstimnev@weathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
с. Петрово, Стара Загора област
Диана Иванова - директор
Моб. тел: 0884701155
Ел. поща: divanovaattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
с. Гелеменово, Пазарджик област
Емил Пашов - директор
Моб. тел: 0884701016
Ел. поща: epashovattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
с. Голям чардак, Пловдив област
Георги Михайлов - директор
Моб. тел: 0887693683
Ел. поща: gmihailovattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
с. Поповица, Пловдив област
Никола Ковачев - директор
Моб. тел: 0884701044
Ел. поща: nkovachevattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
с. Тъжа, Стара Загора област
Стефан Георгиев - директор
Моб. тел: 0882291140
Ел. поща: stgeorgievattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
гр. Грамада, Видин област
Джони Ангелов - директор
Моб. тел: 0887693593
Ел. поща: dangelovattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
с. Долно Церовене, Монтана област
Румен Ангелов - директор
Моб. тел: 0888446806
Ел. поща: rangelovattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
с. Бърдарски геран, Враца област
Йордан Йорданов - директор
Моб. тел: 0884701047
Ел. поща: jjordanovattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
гр. Долни Дъбник, Плевен област
Ивайло Христов - директор
Моб. тел: 0884701117
Ел. поща: i.hristovattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
с. Старо село, Сливен област
Даниела Мушкова - директор
Моб. тел: 0884701140
Ел. поща: dmushkovaattweathermod-bg.eu

Регионална Дирекция „Борба с градушките”
Гр. Хасково, Хасково област
Надежда Такиева - директор
Моб. тел: 0884701151
Ел. поща: ntakievaattweathermod-bg.eu