Доклади

Съгласно чл. 63 от Закона за администрацията в годишните доклади за дейността на министерствата, държавните комисии, държавните и изпълнителните агенции и съветите по чл. 21, ал. 1 се отчита изпълнението на поставените цели и приоритети от програмата на Министерския съвет. Докладите се публикуват в електронната страница на съответната административна структура или се оповестяват по друг обичаен начин ежегодно до 28 февруари.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2023 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2022 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2021 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2020 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2019 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2018 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2016 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2015 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2014 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2013 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2012 г.

Годишен доклад за дейността на ИА "Борба с градушките" за 2011 г.