СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ


РДБГ с. Голям чардак, Пловдив област

КП Голям Чардак

Създадена през 1972 г. след разделянето на първият полигон в гр. Съединение


Организационна структура

Защитавана територия – приблизително 200 000 хектара
Ракетни площадки – 26 бр.

Защитавана територия - Голям Чердак