СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ


РДБГ Монтана

РДБГ МонтанаС разпореждане № 207 на Комитета за стопанска координация от м. юни 1970г. към Служба "Борба с градушките" към МЗХП е създаден полигон за борба с градушките с команден пункт с. Д. Церовене и 22 ракетни площадки. Строителството на Командния пункт и Ракетните площадки започва от м. Януари 1972г. На 1 май 1972г. започва оперативна дейност. Първото въздействие върху градови процеси е проведено на 2 юни 1972г.

Организационна структура

Структура на културите
Структура на културите

Защитавана територия – 1 693 кв.км
Защитавана територия