Географското положение и разнообразният релеф на страната предопределят България като една от най-градобитните страни в Европа.

Градушките са унищожителни за селскостопанската продукция метеорологични явления.

Системата за противоградова защита в България е създадена през 1968 г. към Министерството на земеделието. Изпълнителна агенция “Борба с градушките” защитава с ракетен способ за засев на градоопасни облаци територия над 2 милиона хектара в силно градобитни райони в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково.

Дейността на Агенцията се осъществява чрез наблюдение на атмосферните процеси с доплерови радари МРЛ-IRIS и провеждане на активни въздействия.

Метеорологичната радарна информация се предоставя в реално време на Министерството на вътрешните работи, Военновъздушните сили, Държавното предприятие „Ръководство въздушно движение“, Националния институт по метеорология и хидрология, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и Столичната община.