Географското положение и разнообразният релеф на страната предопределят България като една от най-градобитните страни в Европа.

Градушките са унищожителни за селскостопанската продукция метеорологични явления.

Системата за противоградова защита в България е създадена през 1968 г. към Министерството на земеделието. Изпълнителна агенция “Борба с градушките” защитава територия от 17 000 кв. км в силно градобитни райони в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив , Стара Загора, Сливен.

Дейността на Агенцията се осъществява чрез наблюдение на атмосферните процеси с доплерови радари МРЛ5-IRIS и провеждане на активни въздействия.

Метеорологичната радарна информация се предоставя в реално врeме на Гражданска защита и Метеорологичните служби към Военновъздушните сили и Ръководство въздушно движение.