Антикорупционен план

    Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България, приета с Решение на Министерски съвет № 230 от 9.04.2015 г. в този раздел може да откриете антикорупционните планове на Изпълнителна агенция "Борба с градушките".
     

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ИАБГ ЗА 2018 Г.

 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МЗХГ ЗА 2019 Г.

 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МЗХГ ЗА 2021 Г.


АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МЗм ЗА 2023 Г.


АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МЗХ ЗА 2024 Г.