Антикорупционен план

    Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България, приета с Решение на Министерски съвет № 230 от 9.04.2015 г. в този раздел може да откриете антикорупционните планове на Изпълнителна агенция "Борба с градушките".
     

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ИАБГ ЗА 2018 Г.

 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МЗХГ ЗА 2019 Г.

 

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МЗХГ ЗА 2021 Г.


АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МЗм ЗА 2023 Г.