Административни услуги

РАБОТНО ВРЕМЕ И ВРЕМЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ - всеки работен ден от 08:30 – 17:00

Списък на административните услуги предлагани от Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Издаване на удостоверение за паднала градушка/проливен дъжд/мълния бланкa

Издаване на справка за степента градобитността в определени райони в България бланка

Предоставяне на достъп до обществена информация

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) бланка

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) бланка

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ