Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Дължими разходи и начини на плащането им

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 Г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ИА "Борба с градушките"

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2014 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2015 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2016 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2017 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2021 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявление за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2022 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявление за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2023 г.

За контакти

Дирекция "Финансови, административни и правни дейности"

Работно време от 08:30 ч. - 17:00 ч.

Симеон Главчев - Директор на дирекция 
"Финансови, административни и правни дейности"

Тел. 02/ 9152 992