Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Дължими разходи и начини на плащането им

Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ИА "Борба с градушките"

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2014 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2015 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2016 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2017 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Изпълнителна агенция "Борба с градушките" за 2020 г.

 

 

За контакти

Дирекция "Финансови, административни и правни дейности"

Работно време от 08:30 ч. - 17:00 ч.

Симеон Главчев - Директор на дирекция 
"Финансови, административни и правни дейности"

Тел. 02/ 9152 992

 


Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница | Декларация за достъпност