ЗПКОНПИ

Подадени декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ през 2018 и 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Цонко Тимнев от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Стоян Стоянов от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Стефан Цветанов от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Николай Хайтов от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Лазар Кочев от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Иванна Георгиева от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Емилия Алексиева от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Димитър Зотов от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Даниела Бухова от 2018 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Валентин Генов от 2018 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Антон Тонев от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Ваня Гълъбова от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Габриел Георгиев от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Георги Чобанов от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Георги Шаранков от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Даниела Добрева от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Диян Петров от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Иван Стоянов от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Кирил Скрипалчев от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Лидия Янкова от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Мариана Налбантова от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Мария Глутникова от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Методи Струмин от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Надежда Кадийска от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Наталия Илиева от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Петя Караиванова от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Радослав Косвалиев от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Стайко Узунов от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Стоянка Иванова от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Тодор Тодоров от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Цветан Петков от 2019 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Цонко Тимнев от 2019 г.

Подадени декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ през 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Благовеста Иванова от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Деница Баракова от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Димитър Мухтаров от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Дияна Илкова от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Елза Русева от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Жулиета Нашева от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Николай Колев от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Танка Господинова от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Тони Габровски от 2020 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Юлиан Борисов от 2020 г.

Списък на служителите, подали декларации извън срока по чл. 3, ал. 4 от ЗПКОНПИ

Подадени декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ през 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Благой Атанасов от 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Диана Михалева от 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Димитър Димитров от 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Жечко Жеков от 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Кольо Колев от 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Коля Георгиева от 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Маргарита Владимирова от 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Райна Георгиева от 2021 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Ивка Игнатова от 2021 г.

Подадени декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ през 2022 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Веска Рушкова от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Валентин Митов от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Веска Рушкова от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Деян Лазаров от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Иван Кръстев от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Иван Стоименов от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Любомир Атанасов от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Мартина Георгиева от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Снежана Ветова от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Стефан Георгиев от 2022 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Събина Цанева от 2022 г.

Подадени декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ през 2023 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Весела Топалова от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Ивайло Тодоров от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Райна Георгиева от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Стефан Ненов от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Елза Атанасова от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Венелин Стойнов от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Йорданка Георгиева от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Райна Георгиева от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Невена Качарова от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Светослав Крежов от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Вили Чернев от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Тенчо Делчев от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Тодор Тодоров от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Александра Латунова от 2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1 по ЗПКОНПИ на Георги Грозданов от 2023 г.