Декл. по чл. 12 т.2

Регистър на служителите от Изпълнителна агенция "Борба с градушките", подали Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 


Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 01 на Елица Иванова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 02 на Цветелина Димитрова

Декларазия по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 03 на Уляна Петрова-Петкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 04 на Цветослава Кръстева-Пинелова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 05 на Севдалина Николчовска

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 06 на Маргарита Георгиева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 07 на Венетка Младенова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 08 на Мария Наумова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 09 на Павлина Кожухарова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 10 на Лорета Петкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 11 на Росица Николова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 12 на Димитрина Минева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 13 на Ганка Герасимова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 14 на Михаил Войнов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 15 на Емилиян Бъчваров

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 16 на Димка Фитокова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 17 на Диана Иванова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 18 на Кольо Колев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 19 на Николина Славова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 20 на Стефка Славова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 21 на Ренета Динева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 22 на Надежда Такиева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 23 на Марин Гогошев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 24 на Любомир Димитров

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 25 на Милко Попов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 26 на Юрий Найденов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 27 на Марин Маринов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 28 на Момчил Монов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 29 на Момчил Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 30 на Любка Пенчева-Рускова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 31 на Ива Начева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 32 на Никола Тодоров

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 33 на Елена Георгиева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 34 на Атанас Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 35 на Цвятко Господинов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 36 на Джони Ангелов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 37 на Борислав Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 38 на Гриша Георгиев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 39 на Иван Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 40 на Иво Томов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 41 на Румяна Тошева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 42 на Сергей Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 43 на Диляна Ванкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 44 на Васко Василев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 45 на Вили Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 46 на Дончо Николов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 47 на Обретен Обретенов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 48 на Валентин Велков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 49 на Георги Белитов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 50 на Стоил Дунков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 51 на Максим Михайлов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 52 на Лидия Михайлова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 53 на Надежда Цъклюва

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 54 на Татяна Лазарова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 55 на Ваня Живкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 56 на Николай Кираджиев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 57 на Митко Михов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 58 на Койчо Кънчев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 59 на Елена Чолакова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 60 на Даниела Мушкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 61 на Динчо Михалев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 62 на Янка Цонева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 63 на Росица Димитрова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 64 на Пламен Пенчев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 65 на Пена Дединска

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 66 на Никола Найденов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 67 на Павел Добринов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 68 на Иван Георгиев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 69 на Румен Димитров

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 70 на Дияна Цанкова-Илкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 71 на Костадин Велев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 72 на Емил Пашов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 73 на Стефан Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 74 на Гергана Лазарова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 75 на Тинка Стоименова-Йорданова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 76 на Стоянка Димитрова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 77 на Милко Христев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 78 на Анета Фасулкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 79 на Любен Зонев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 80 на Георги Илков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 81 на Биляна Вълчинкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 82 на Васил Барганов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 83 на Недялка Пулевска

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 84 на Йордан Благоев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 85 на Стефан Койнаков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 86 на Георги Михайлов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 87 на Сотир Кузмов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 88 на Радослав Христев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 89 на Ангел Димитров

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 90 на Недялка Димитрова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 91 на Евгений Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 92 на Вълю Краев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 93 на Ваня Шегунова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 94 на Красимира Грозева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 95 на Елка Паунова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 96 на Никола Ковачев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 97 на Сия Сивинова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 98 на Николай Джонгов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 99 на Николай Мекиков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 100 на Ира Тодева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 101 на Румен Божинов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 102 на Петя Величкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 103 на Христо Желев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 104 на Яна Писарова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 105 на Пламен Вълков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 106 на Веселинка Иванова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 107 на Анатоли Цветанов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 108 на Емил Пашкулов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 109 на Тодор Георгиев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 110 на Деница Бешкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 111 на Йордан Йорданов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 112 на Николай Савов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 113 на Иван Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 114 на Йордан Йорданов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 115 на Марияна Ятанска

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 116 на Васил Асиев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 117 на Стефка Евтимова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 118 на Кристина Георгиева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 119 на Пенка Бинева-Боюкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 120 на Симеон Главчев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 121 на Христина Костова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 122 на Атанас Юруков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 123 на Мая Трифонова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 124 на Красимир Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 125 на Михаела Урманова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 126 на Станимир Петков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 127 на Михаил Терзиев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 128 на Рени Леонидова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 129 на Емил Апостолов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 130 на Ивайло Симеонов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 131 на Ирена Петкова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 132 на Пламен Иванов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 133 на Ваня Лукашевич-Янева

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 134 на Светослав Крежов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 135 на Стефан Георгиев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ с рег. № 136 на Калина Горанова

 

Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ


Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Бранимир Мирчев

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Галина Вълкова

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Галина Вълкова

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Ивалина Ганова

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Ивалина Ганова

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Румен Ангелов

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Румен Ангелов

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Цветомир Цветанов

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Цветомир Цветанов

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Николай Хайтов

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Николай Хайтов

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Людмил Димитров

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Людмил Димитров

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Даниела Цокова

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Даниела Цокова

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Теменужка Николова

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Теменужка Николова

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Калин Димитров

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Калин Димитров

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Николай Стайков

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Николай Стайков

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Христина Велкова

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Христина Велкова

Декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Атанас Динев

Декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ на Атанас Динев

 

Регистър на служителите от Изпълнителна агенция "Борба с градушките", подали Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, актуализиран към 20.02.2018 г.