Една година - проект BeRTISS

Една година - проект „Балкан-Средиземноморие обслужване за опасни метеорологични явления в реално време“ (BalkanMed Real Time Severe Weather Service - BeRTISS)

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) е партньор по проект „Балкан-Средиземноморие обслужване за опасни метеорологични явления в реално време“ (BalkanMed Real Time Severe Weather Service - BeRTISS), който се реализира в рамките на транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“ (Interreg - Balkan-Mediterranean 2014 - 2020), съфинансирана от Европейския съюз и Националните фондове на участващите държави. Представени са резултати от научни изследвания на различни конференции.

За период от една година по проект „BeRTISS“ са инсталирани 14 референтни Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) и 22 метеорологични станции. Благодарение на проекта, общият брой на метеорологичните станции, както и на ГНСС се увеличи.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ инсталира девет референтни  ГНСС станции на командните пунктове в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен, които са  райони с голяма честота на опасни метеорологични явления, като градушка, наводнения, гръмотевична дейност и др. Експерти от ИАБГ представиха научни доклади на конференцията на Европейския метеорологичен съюз – Будапеща, Септември 2018.

В рамките на проекта партньорите инсталираха:

  • Физически факултет, катедра по „Метеорология и геофизика“ - Три референтни ГНСС станции, заедно с три метеосензора в България
  • Солунски университет Аристотел. - Две референтни ГНСС станции, заедно с два метеосензора в Гърция
  • Атинската национална обсерватория - Осем метеорологични станции в Гърция
  • Кипърската метеорологична служба – Шест метеорологични станции са инсталирани в Кипър


На фигурата, Глобалните навигационни спътникови системи са показани с червен цвят, а метеорологичните станции (включително метеосензорите) със син.

Основната цел на проекта е да се разработи и създаде пилотно транснационално обслужване свързано с прогноза на опасни метеорологични явления, като се използват тропосферните продукти на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС). Изграждането на транснационално обслужване ще доведе до повишаване на безопасността, качеството на живот и опазването на околната среда в балканско-средиземноморския регион. За целта ще се осигури навременна информация и предупреждение относно опасни метеорологични явления, както и дългосрочен мониторинг на климатичните промени в региона чрез картографиране и визуализиране за първи път в реално време в този регион на водната пара.