Проект BeRTISS

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) е партньор по проект „Балкан-Средиземноморие обслужване за опасни метеорологични явления в реално време“ (BalkanMed Real Time Severe Weather Service - BeRTISS), който се реализира в рамките на транснационалната програма „Балкани - Средиземно море 2014 - 2020“ (Interreg - Balkan-Mediterranean 2014 - 2020).
Останалите партньори по проекта са Научен център Фредерик – Кипър – водещ партньор, Софийски университет – Физически факултет, катедра по Метеорология и геофизика – България, Солунски университет Аристотел – Специална сметка на изследователските фондове - катедра "Селско и геодезично инженерство" – Гърция, Метеорологична служба – Кипър,  Атинската национална обсерватория – Гърция.
Проектът стартира на 19.09.2017 г. и е с продължителност 24 месеца. Общата сума по проекта е 1 063 941 Евро.    
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и националните фондове на участващите страни.

Порои и градушки се наблюдават все по-често и са по-интензивни, дължащи на изменението на климата, което е научно признат факт. По тази причина прилагането на технологични системи за наблюдение и осигуряване на прогнози и ранно предупреждение за такива събития е от решаващо значение за широк спектър от обществените сектори.
Основната цел на проекта е да се разработи и създаде пилотно транснационално обслужване, свързано с прогноза на опасни метеорологични явления, като се използват тропосферните продукти на Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС).  Проектът има за цел да осигури навременна информация и предупреждение относно опасни метеорологични явления, както и дългосрочен мониторинг на климатичните промени в региона чрез картографиране и визуализиране за първи път в реално време в този регион на водната пара (парников газ с най-голямо количество, с който се свързват приблизително 70% от глобалното затопляне и най-критичния метеорологичен параметър за точно прогнозиране на времето чрез числени модели) за повишаване на безопасността, качеството на живот и опазването на околната среда в балканско-средиземноморския регион.

В частност,  целите на проекта са:

  1. Интегриране на националните мрежи от станции на ГНСС, разположени в трите страни, в обединена система;
  2. Събиране, обработка и анализ на тропосферни данни от ГНСС чрез  създаване на центрове за анализ на ГНСС;
  3. Изчисляване на метеорологичния параметър PWV (валежна водна пара) за по-     точно краткосрочно прогнозиране на опасните метеорологични явления, следвайки иновативния  подход за използване на продуктите от ГНСС.
  4. Създаване на специален уебсайт, който да осигури на националните метеорологични служби  и  обществеността в реално време  данни за PWV и предупреждения за опасните метеорологични явления.

Основните задачи по проекта на ИАБГ са:

  • Инсталиране на 9 ГНСС станции на командните пунктове, които ще бъдат част от общата мрежа в региона.
  • Разработването на процедура за комбиниране на данни за водна пара от глобални навигационни сателитни системи (ГНСС) и данни от метеорологичните радарни станции за прогноза на опасни метеорологични явления. Данните ще се публикуват в реално време на сайт, който ще бъде разработен по проекта.
  • Работа по изследване и анализ на случаи с опасни явления и валидиране в реално време на продуктите от  глобални навигационни сателитни системи (ГНСС) за девет командни пункта, където ще бъдат разположени станциите  - подбор и анализ на обстановки в различни области на България.