СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ


РДБГ Пазарджик

РДБГ ПазарджикПолигонът за борба с градушките в с.Гелеменово се обособява като самостоятелна административно-стопанска единица през 1972г., когато е осъществен първият активен сезон на полигона. През 1976г. полигонът е прехвърлен към Управлението по хидрология и метеорология на БАН с цел превръщането му в научно-експериментална база. Освен оперативната дейност по предотвратяване на градобития на полигона са поставени и осъществени редица експерименти в областта на физика на облаците и активните въздействия върху атмосферните процеси като: изследване на аерозолните ядра в атмосферата и градовите зародиши; изследване структурата и еволюцията на мощни градови процеси и облачни системи през есенно-зимния период с помощта на МРЛ-5; шестгодишен ескперимент за регулиране на валежите от изолирани конвективни клетки. От 1.08.1997г. Полигонът за борба с градушките в с.Гелеменово отново е възстановен в системата на Дирекция "Борба с градушките" към МЗГАР.

Организационна структура

Структура на културите
Структура на културите

Защитавана територия – 1 480 кв.км
Защитавана територия