СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ


РДБГ с. Долни Дъбник, Плевен област

РДБГ ПлевенСъс Заповед N27/26.03.1975г. на МЗХП-Дирекция "Борба с градушките" е разпоредено от 01.04.1975г. да се разкрие полигон "Борба с градушките" в Плевенски окръг. На 15.06.1979г. Полигонът за борба с градушките с Команден пункт в гр. Долни Дъбник започва оперативна работа. Като любопитен факт можем да отбележим датата 09.06.1981г., на която е регистриран един от най-силните процеси с конвективна облачност в историята на региона - само за 1 час и 30 мин. в гр. Плевен е измерен валеж от 155,5 л/кв.м.
 


 Защитавана територия – приблизително 185 000 хектара
Ракетни площадки – 21 бр.

Защитавана територия