СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ


РДБГ с. Петрово, Стара Загора област

РДБГ Стара ЗагораСъс заповед № I-2492/ 15.10.1985 год. на Централния съвет на НАПС е разпоредено да се създаде полигон за борба с градушките, като поделение на Дирекция " Борба с градушките " - София, със седалище с. Петрово, Старозагорски окръг. Със заповед на Директора на Дирекция " Борба с градушките "- София от 15.08.1989 год., полигона в с.Петрово е обявен за действуващ. На 24.08.1989 год. се проведе първото активно въздействие на градоносни облаци, с първа стрелба от ракетна площадка с.Кирилово. С това беше поставено началото на работата от най-новия към 2009г. Полигон "Борба с градушките" - с. Петрово.

Организационна структура

Защитавана територия – приблизително 220 000 хектара
Ракетни площадки – 27 бр.

Защитавана територия