СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ


РДБГ с. Старо село, Сливен област

РДБГ СливенРегионалната дирекция за борба с градушките в Сливенска област. започва своята дейност в края на 1973 год. , а производствена защита е проведена за пръв път през сезона на 1974 год. ( първо въздействие - 7.07.1974 год.)

 

 

 

Защитавана територия – приблизително 215 000 хектара
Ракетни площадки – 21 бр.


Защитавана територия