СТРУКТУРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ БОРБА С ГРАДУШКИТЕ


РДБГ гр. Грамада, Видин област

РДБГ ВидинПрез 1970 г. на територията на Видински окръг (според административното деление на страната тогава) се изгражда Полигон за борба с градушките (ПБГ) с КП в гр. Грамада и ракетни площадки (РП), разположени в мрежа, обхващаща целия окръг. На КП първата година операциите по изкуствено въздействие се извършват от грузински специалисти, а на 29.07.1971 год. се провежда първото въздействие от наши специалисти.

Организационна структура

Защитавана територия – приблизително 215 000 хектара
Ракетни площадки – 26 бр.

Защитавана територия