Предварителни обявления

Обявление за предварителна информация за поръчки в областта на отбраната и сигурността за услуги - 2016 г.


дата: 26.02.201626.02.2016 г. Обявление за предварителна информация за поръчки в областта на отбраната и сигурността - услуги 2016 г.

 

<< всички обявления