Процедури

ДОСТАВКА НА ПРОТИВОГРАДОВИ РАКЕТИ, ВКЛЮЧВАЩА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 1. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОГРАДОВИ РАКЕТИ С ДАЛЕЧИНА НА ПОЛЕТА В ТОЧКАТА НА САМОЛИКВИДАЦИЯ ПО „X“ 6000-6500 М., ПРИ ЕЛЕВАЦИЯ 55º И НАДМОРСКА ВИСОЧИНА 0 М.; 2. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОГРАДОВИ РАКЕТИ С ДАЛЕЧИНА НА ПОЛЕТА В ТОЧКАТА НА САМОЛИКВИДАЦИЯ ПО „X“ 7000-7400 М., ПРИ ЕЛЕВАЦИЯ 55º И НАДМОРСКА ВИСОЧИНА 0 М.


дата: 29.09.2015     валидна до: 09.11.201529.09.2015 г. РЕШЕНИЕ

29.09.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ

29.09.2015 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

18.11.2015 г. ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

25.11.2015 г. ПРОТОКОЛ № 1

25.11.2015 г. ПРОТОКОЛ № 2

25.11.2015 г. ПРОТОКОЛ № 3

25.11.2015 г. РЕШЕНИЕ № 4/ 25.11.2015 г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

14.12.2015 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

14.12.2015 г. ДОГОВОР № ФСД-27-45/ 30.11.2015 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

14.12.2015 г. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

14.12.2015 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

14.12.2015 г. ЦЕНОВА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

14.12.2015 г. ДОГОВОР № ФСД-27-46/ 30.11.2015 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

14.12.2015 г. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

14.12.2015 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

14.12.2015 г. ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

14.12.2015 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

09.05.2019 г. Протокол за прекратяване на договора


 

<< всички процедури