Процедури след 15.04.2016 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет "Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана със сигнално-охранителна техника на 9 командни пункта и Национална складова база Правище" за срок от 1 година


дата: 01.09.2016     валидна до: 21.09.201631.08.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

31.08.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

31.08.2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

31.08.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

31.08.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

31.08.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И  ДЕКЛАРАЦИИ    

31.08.2016 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

05.10.2016 г. ПРОТОКОЛ  

27.10.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ

31.10.2016 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

10.11.2016 г. ПРОТОКОЛ № 2

10.11.2016 г. ПРОТОКОЛ № 3

10.11.2016 г. РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

 

 

<< всички процедури