Процедури след 15.04.2016 г.

„Доставка и монтаж на 239 нови, неупотребявани фургона за оборудване на ракетни площадки за противоградова защита на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“


дата: 02.10.2017     валидна до: 03.11.201702.10.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

02.10.22017 г. РЕШЕНИЕ

02.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ

02.10.2017 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

02.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

02.10.2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

02.10.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

02.10.2017 г. ЕЕДОП

02.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

02.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

02.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

02.10.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

03.10.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

13.10.2017 г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

23.10.2017 г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

24.11.2017 г. ПРОТОКОЛ № 1

24.11.2017 г. ДОКЛАД

24.11.2017 г. РЕШЕНИЕ 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

<< всички процедури