Процедури след 15.04.2016 г.

Доставка чрез закупуване на нови, неупотребявани автомобили за нуждите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка чрез закупуване на четири броя нови, неупотребявани, високопроходими, лекотоварни автомобила, тип пикап; Обособена позиция № 2 – Доставка чрез закупуване на два броя нови, неупотребявани, лекотоварни пътнически автомобила, тип микробус.


дата: 02.10.2017     валидна до: 23.10.201702.10.2017 г. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ

02.10.2017 г. РЕШЕНИЕ

02.10.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ

02.10.2017 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

02.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

02.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

02.10.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

02.10.2017 г. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

02.10.2017 г. ЕЕДОП

02.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ СЪС СПИСЪК ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

02.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ СЪС СПИСЪК ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

02.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

02.10.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ И СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА В ДОГОВОРА

02.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

02.10.2017 г. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

02.10.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

02.10.2017 г. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

09.10.2017 г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

31.10.2017 г. ПРОТОКОЛ 1

31.10.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ 

07.11.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

10.11.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА 

21.11.2017 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

27.11.2017 г.  ПРОТОКОЛ 2

27.11.2017 г. ПРОТОКОЛ 3

27.11.2017 Г. РЕШЕНИЕ С КЛАСИРАНЕ

08.12.2017 г. РЕШЕНИЕ С ИЗМЕНЕНИЕ 

ДОГОВОР № ФСД-27-063/13.12.2017 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

ДОГОВОР № ФСД-27-064/13.12.2017 г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 

<< всички процедури