Процедури след 15.04.2016 г.

Доставка чрез закупуване на пет броя нови, неупотребявани, високопроходими, лекотоварни автомобила, тип пикап за нуждите на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“


дата: 31.05.2019     валидна до: 20.06.201931.05.2019 г. Решение 
31.05.2019 г. Решение за откриване
31.05.2019 г. Обявление
31.05.2019 г. Документация
31.05.2019 г. Техническа спецификация
31.05.2019 г. ЕЕДОП във формат pdf
31.05.2019 г. ЕЕДОП във формат xml
31.05.2019 г. Техническо предложение за изпълнение на поръчката
31.05.2019 г. Декларация във връзка с обработването на лични данни
31.05.2019 г. Ценово предложение
31.05.2019 г. Проект на договор
21.06.2019 г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти
26.06.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията
26.06.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията
26.06.2019 г. Окончателен Протокол от работата на комисията
26.06.2019 г. Решение за избор на изпълнител
23.07.2019 г. Договор № ФСД-27-55
Обявление за възложена поръчка

 

<< всички процедури