Обяви

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ": 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ И IP ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ФИКСИРАНА МРЕЖА


дата: 02.06.201602.06.2016 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

02.06.2016 ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

02.06.2016 ДОКУМЕНТАЦИЯ

10.06.2016 УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

 22.06.2016 ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

27.06.2016 ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ИАБГ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

07.07.2016 ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА ИАБГ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

 

<< всички обявления