Конкурси

Набиране на персонал за свободни позиици в Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Старо село, Сливен област


дата: 18.07.2022     валиден до: 22.07.2022Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) набира кандидати за заемане на следните свободни позиции в Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Старо село, Сливен област:

2 свободни длъжности „изпълнител-ракетострелец“ в отдел „Техническа дейност“ като кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1 образование – не се изисква;  

2. минимален професионален опит – не се изисква;

3 задължения – Провежда стрелба с противоградови ракети в строго съответствие с командите постъпващи от командния пункт (КП) на РДБГ за недопускане на градобитие върху земеделските култури;

Кандидатите следва да представят следните документи:

1. заявление до директора на РДБГ за назначаване на свободната длъжност;

2. автобиография (CV), изготвена по европейски образец;

3. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение;

4. Медицинско свидетелство;

5. документ, удостоверяващ придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен;

6. документ, удостоверяващ професионалният им опит.

Място за подаване на документи – документите се подават на място в Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Старо село, Сливен област или по електронен път на адрес: acc.sts@weathermod-bg.eu

Лице за контакт – Даниела Мушкова – директор на Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Старо Село, Сливен област, тел. 0884 701 140.

Кандидатите следва да представят всички изискуеми документи съгласно изискванията на законодателството при подаването на заявленията си.

Срок за подаване на документи за кандидатстване - 22.07.2022 г., включително.

 

<< всички конкурси