Конкурси

Набиране на персонал за свободни позиици в регионалните дирекции на Изпълнителна агенция "Борба с градушките"


дата: 24.01.2023     валиден до: 27.02.2023Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ) набира кандидати за заемане на следните свободни позиции в:    

1. Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Гелеменово, Пазарджик област:

Старши специалист в отдел „Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Гелеменово, Пазарджик област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: Команден пункт с. Гелеменово, община Пазарджик, Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Гелеменово, Пазарджик област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Гелеменово, Пазарджик област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

 Телефон за контакт: 0884 701 016 – Емил Пашов – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Гелеменово, Пазарджик област.

2. Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Голям чардак, Пловдив област:

Старши специалист в отдел „Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Голям Чардак, Пловдив област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил“ № 31, Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Голям Чардак, Пловдив област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Голям Чардак, Пловдив област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

Телефон за контакт: 0887 693 683 – Георги Михайлов – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Голям Чардак, Пловдив област.

3. Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Поповица, Пловдив област:

Старши специалист в отдел „Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Поповица, Пловдив област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. „Богомил“ № 31, Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Поповица, Пловдив област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Поповица, Пловдив област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

 Телефон за контакт: 0884 701 044 – Никола Ковачев – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Поповица, Пловдив област.

4.  Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Тъжа, Стара Загора област:

Старши специалист в отдел „Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Тъжа, Стара Загора област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: с. Тъжа, ул. „Марко Чернев“ № 3, Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Тъжа, Стара Загора област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Тъжа, Стара Загора област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

Телефон за контакт: 0882 291 140 – Стефан Георгиев – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Тъжа, Стара Загора област.

5.  Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Грамада, Видин област:

Старши специалист в отдел „Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Грамада, Видин област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: гр. Видин, ул. „Рибарска“ № 12, Регионална дирекция „Борба с градушките“ гр. Грамада, Видин област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Грамада, Видин област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

Телефон за контакт: 0887 693 593 – Джони Ангелов – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Грамада, Видин област.

6.  Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Долно Церовене, Монтана област:

Старши специалист в отдел „Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Долно Церовене, Монтана област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 37, Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Долно Церовене, Монтана област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Долно Церовене, Монтана област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

Телефон за контакт: 0888 446 806 – Румен Ангелов – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Долно Церовене, Монтана област.

7.  Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Бърдарски геран, Враца област:

Старши специалист в отдел "Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Бърдарски геран, Враца област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: Команден пункт с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Бърдарски геран, Враца област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

Телефон за контакт: 0884 701 047 – Йордан Йорданов – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Бърдарски геран, Враца област.

8. Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Долни Дъбник, Плевен област:

Старши специалист в отдел „Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Долни Дъбник, Плевен област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 57, Регионална дирекция „Борба с градушките“ гр. Долни Дъбник, Плевен област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Долни Дъбник, Плевен област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

Телефон за контакт: 0884 701 117 – Ивайло Христов – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Долни Дъбник, Плевен област.

9. Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Старо село, Сливен област:

Старши специалист в отдел "Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Старо село, Сливен област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски“ № 1, ет. 5, Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Старо село, Сливен област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Старо село, Сливен област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

Телефон за контакт: 0884 701 140 – Даниела Мушкова – директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" с. Старо село, Сливен област.

10. Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Хасково, Хасково област:

Старши специалист в отдел "Оперативна дейност" на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Хасково, Хасково област към Главна дирекция „Техническа и оперативна дейност“ при следните условия:

Придобито образование в следните сфери – природни и инженерни науки

Минимална образователна степен – бакалавър

Минимален професионален опит – 1 година

Минимална компютърна грамотност: Windows, MS Office, Internet

Кратко описание на длъжността:

1. Осъществява операции по активно въздействие върху потенциално градоопасни клетки съгласно нормативните документи;

2. Провежда радарно наблюдение на атмосферата и проследяване на атмосферните процеси;

3. Следи за промяна в синоптичната и метеорологична обстановка и фактическото развитие на времето;

4. Следи за изправността на компютърната техника и прилежащия и софтуер.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване за длъжността в свободен текст;
2. Автобиография на български език по европейски образец.

Документите се подават на адрес: гр. Хасково, бул. „Освобождение“ № 57, Регионална дирекция „Борба с градушките“ Хасково област или по електронен път на адреса на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Хасково, Хасково област, който може да бъде открит на административната страница на Изпълнителна агенция "Борба с градушките", раздел "Контакти".

Телефон за контакт: 0884 701 151 – Надежда Такиева - директор на Регионална дирекция "Борба с градушките" гр. Хасково, Хасково област.

 

<< всички конкурси